Til hovedinnhold
Norsk English

Test av oksygeneringssystem for oppdrettskar; SOLVOX OxyStream

Sammendrag

Oksygeneringssystem for oppdrettskar, SOLVOX OxyStream, normal vannmengde 2500 l/min ble testet hos Lerøy Midnor Lensvika oktober 2009 i et ø12 m oppdrettskar uten fisk, vanndybde 3 m, ferskvann (0 promille, 5°C) og saltvann (33 promille, 10°C). Resultatene viser en innløsningseffekt for oksygen på ca 45% i ferskvann og ca 100% i sjøvann ved vanntrykk 0,45 - 1,45 m vannsøyle. Totalgassmetningen i oppdrettsvannet (TGP) ble målt til verdier godt under 100 %, selv ved høy oksygenmetning. Dette skyldes trolig at inerte gasser i vannfasen som nitrogen og argon diffunderer inn i oksygenrike mikrobobler fra SOLVOX OxyStream, og blir med boblene til vannoverflaten for utveksling med atmosfærisk luft. Vannmengdeindikatoren på SOLVOX OxyStream viste en nøyaktighet på 95 - 100 %. Skyvetrykket fra SOLVOX OxyStream virker jevnt i hele vannsøylen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Øyvind Prestvik

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214049350

Vis denne publikasjonen hos Cristin