Til hovedinnhold
Norsk English

OljeIdsølidentifikasjon. Prøver fra Mandal kommune

Sammendrag

SINTEF mottok 4 prøver til analyse fra Mandal kommune fra et utslipp av olje/kjemikalier i Kvisla, Mandal 16.3.12. To prøver fra utslippet og to prøver fra et bilverksted. SINTEF har utført analyser i henhold til standardisert metodikk for oljesølidentifikasjon (CEN/TR 15522-2 versjon 2, mars 2011). Det ble utført en screening ( step 1) analyse på gasskromatograf-flammeioniseringsdetektor (GC-FID).GC-FID kromatogrammene viste ingen likheter mellom prøvene fra utslippet og prøvene fra bilverkstedet, og det ble ikke nødvendig å utføre videre analyser (step2). Det ble konkludert i henhold til Cen-metodikken med ""non-match"".

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2012

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214052657

Vis denne publikasjonen hos Cristin