Til hovedinnhold
Norsk English

Pilotproduksjon av laks på strømutsatt lokalitet på færøyene

Sammendrag

Det er gjennomført målinger av strømstyrke, notdeformasjon, fiskeadferd samt flere biologiske parametere på fisk på strømsterke oppdretslokaliteter på Færøyene. I mai 2001 ble det foretatt målinger av strømstyrke, notdeformasjon og fiskeadferd ved Hestur lokalitet. Hestur anses for å være en strømutsatt lokalitet. Strømmålinger ble foretatt kontinuerlig på Hestur i perioden mai til september 2001, og i september 2001 ble det tatt ut fisk til biologiske evalueringer fra Hestur og Sjólaksur lokalitet. Sjólaksur lokalitet er en mer skjermet lokalitet, og ble brukt til sammenligning.Oppdrettslaks fra to ulike lokaliteter med ulik strømhastighet ble evaluert etter ca. 16 måneder i sjøen m.h.t. tilvekst, kjemisk sammensetning, pH (post-rigor), teksturegenskaper og visuell farge. Resultatene i dette forsøket indikerer at det er enkelte kvalitetsforskjeller mellom oppdrettslaks som har levd under forskjellige strømforhold.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Hanne Digre
  • N. Hagen
  • Pål Lader

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2001

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A014047

ISBN

8214018668

Vis denne publikasjonen hos Cristin