Til hovedinnhold
Norsk English

Utredning om de forskningsmessige behov relatert til fiskeoppdrett på ekspnerte lokaliteter i Norden

Sammendrag

SINTEF Fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Nordisk ministerråd gjennomført en utredning med utgangspunkt i det forventede framtidige behovet for nye lokaliteter for oppdrett i Norden. Innledningsvis presenteres en kortfattet vurdering av de nordiske lands oppdrettssituasjon og potensiale. Det gis videre en beskrivelse av aktuelle FoU-utfordringer for å kunne erverve mer eksponerte lokaliteter for oppdrett, samtidig som en oversikt over aktuelle FoU-kompetansemiljøer identifiseres. Avslutningsvis foretas en vurdering og diskusjon av sannsynligheten for at oppdrett vil kunne foregå på eksponerte lokaliteter med økonomisk akseptable resultater. Den overordnede konklusjon er at det å ta i bruk sjøområder som er mer eksponert for bl.a. bølger og strøm er nødvendig for å sikre fortsatt utvikling i flere nordiske land, og at det forventes at oppdrettet vil måtte være mer teknologiintensivt, og bl.a. forutsetter mer omfattende investeringer. Imidlertid er det sannsynlig at produksjonsresultatet vil kunne være like godt eller bedre sammenlignet med eksisterende oppdrett, og følgelig vil kunne være med på å økonomisk kompensere for de høyere investeringene. Det sannsynliggjøres at økonomisk lønnsomt oppdrett kan skje på mer eksponerte lokaliteter, spesielt dersom graden av eksponering realiseres gradvis og bygd på biologisk og teknologisk kunnskap.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A024033

ISBN

8214018862

Vis denne publikasjonen hos Cristin