Til hovedinnhold
Norsk English

Sporbarhet i forsyningskjeden for fisk. Status for bruk av RFID som informasjonsbærer i forsyningskjeder

Sammendrag

SINTEF Fiskeri og havbruk har i det følgende dokument vurdert RFID som teknologi for å ivareta krav til sporbarhet i forsyningskjeder for fisk. Dette notatet inneholder en oversikt over forskjellige typer RF brikker, status for standardiseringsarbeidet og anbefaling om valg av type brikker for utprøving i forsyningskjeder for fiskeri og havbruk.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Eskil Forås
  • Gunnar Senneset
  • Jostein Storøy

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A044100

ISBN

8214035295

Vis denne publikasjonen hos Cristin