Til hovedinnhold
Norsk English

Analyse av havari av oppdrettsanslegg tilhørende Nord Senja Fiskeindustri AS

Sammendrag

Rapporten kartlegger gjennom undersøkelser og analyser de viktigste faktorer som kan ha forårsaket havariet den 19.09.04 ved Nord Senja Fiskeindustrier, lokalitet Laukvikneset. Et systemforankret plastanlegg havarerte i stiv kuling men moderate bølgeforhold under observert sterk strøm. En oversikt over værobservasjoner knyttet til lokaliteten under havariet blir gitt i tillegg til beregnede strøm og bølgeforhold. Eksakte verdier for strømhastighet har ikke blitt verifisert men anslagsvis estimert. Eventuelle data fra nærliggende strømmålinger i havaritidspunktet har ikke latt seg oppdrive. Kapasiteten til anlegget i form av strøm- og bølgebelastning er regnet i gjennom. Det er konkludert at forankringen til anlegget er underdimensjonert selv om det stort sett følger gjeldende standard for tilsvarende anlegg i Troms. Anlegget med de gitte dimensjonene ble klassifisert i henhold til NS9415 og funnet til å bare tilfredsstille den laveste strømkategorien. Det er ikke dokumentert at anlegget har fått skade eller annen vesentlig forringing av bruddstyrke i tauverk. Det er dokumentert at forankringen til anlegget har for lav dimensjonerende sikkerhet. En eventuell høy strøm er bare en av flere mulig hendelser som kan føre til at forankringen til anlegget bryter sammen. Anlegget hadde ingen restsikkerhet mot linebrudd. Tau med bedret bruddstyrke er foreslått. En ny strømklasse er angitt. Det er svært viktig at denne erfaringen blir formidlet til anlegg med tilsvarende dimensjonering av fortøyningen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jørgen Krokstad

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A044096

ISBN

8214035287

Vis denne publikasjonen hos Cristin