Til hovedinnhold
Norsk English

Fullskala målinger av STPRM oppdretsmerd (Foreløpig rapport, 17.sept 2004)

Sammendrag

SINTEF Fiskeri og havbruk har gjennomført fullskala målinger på STORM oppdrettsmerd. Målingene er utført i perioden desember 2003 til april 2004, og følgende parametere er målt: - Vind - Strøm - Bølger - Anker krefter - Not krefter - Spenninger i strukturen På bakgrunn av de målte data er det gjort observasjoner av: - Dybdevariasjoner av strøm - Bevegelse av oppdrettsanlegget - Strukturelle egenmoder - Saktevarierende bevegelser - Spenninger i strukturen- Slakke i not

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A044066

ISBN

8214035252

Vis denne publikasjonen hos Cristin