Til hovedinnhold
Norsk English

Bruddlast på iletau

Sammendrag

Rapporten beskriver gjennomføring og resultater av måling av bruddlast til en serie med forskjellige typer og kvalitet iletau. Målingene ble utført hos SINTEF Materialteknologi i Trondheim den 16. desember 2003.   Måligene viser at nye tau som har vært litt i bruk får økt sin bruddlast. Tau som har vært lenger i bruk, og som er subjektivt vurdert som utbrukt, kan ha en bruddlast som er redusert til ca. 50% av et tilsvarende nytt og ubrukt tau.   Med en knute på tauet reduseres bruddlasten med 50 - 60%.   Spleisene som var fagmessig riktig utført med 3 eller flere innstikk, viste seg å holde. Tauene røyk stort sett like ved spleisen, noe som tyder på en spenningskonsentrasjon i dette området. Med referanse til prosedyrene ved wire-spleising, kan det være en god ide å avslutte spleisen gradvis ved å ta et innstikk ekstra for hver av kordelene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Birger Enerhaug

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A043036

ISBN

8214033268

Vis denne publikasjonen hos Cristin