Til hovedinnhold
Norsk English

Strømkrefter på iletau

Sammendrag

Rapportens første del behandler en serie forsøk utført i strømningstanken i Hirtshals, Danmark. Hensikten med forsøkene var å bestemme hydrodynamiske krefter på ulike komponenter til iletau og garn. Resultatene omfatter data for strømkreftene på en A3 blåse ved ulike strømhastigheter og neddykking, - strømkreftene for et notstykke, - samt strømkreftene på et flettet og et 3-slått tau. Informasjonen om strømkreftene er videre benyttet til å bestemme hvilke lastmodeller som bør benyttes for de to tautypene. Med bakgrunn i forsøksresultatene er det foretatt teoretiske beregninger av hvordan 5 forskjellige strømhastigheter påvirker fasong og krefter til 6 ulike iletau ved forskjellige kombinasjoner av iletaulengder og dyp. Resultatene fra beregningene er sammenfattet og drøftet med hensyn til hvordan de undersøkte parametrene påvirker følgende forhold: - strekkbelastninger i iletauene - nødvendig oppdrift for å unngå at blåser/fløyt trekkes ned av strøm - belastninger på dregger / anker - betydningen av synketauets lengde.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Birger Enerhaug

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214033241

Vis denne publikasjonen hos Cristin