Til hovedinnhold
Norsk English

Produkt- og markedsutviklingsprosjekt for krabbe (taskekrabbe Canser pagurus)

Sammendrag

Norsk krabbeindustri mottok i år 2005, 5 233 tonn med krabbe. Mottaksvolumet har økt jevnt siden år 2000 da det ble mottatt 3 000 tonn. Norsk krabbekvantum utgjør likevel mindre enn 5 promille av verdens krabbefangst. Industrien i Norge er preget av høy grad av partering, men andelen av ferdige konsumentprodukter er liten. Markedssituasjonen for flere industrielle halvfabrikata er varierende og dels vanskelig.   Produkt og markedsfohold for de mest vanlige produktene er beskrevet. Næringsinnhold (Fett og protein, vitaminer, mineraler og sporelementer) er analysert i de mest vanlige industrielle krabbeprodukter. Krabbeprodukt er en meget god kilde for kalsium, viktige mineraler og sporelementer, og vitaminene E og B12. Krabbe er proteinrik mat med fettsyresammensetning på linje med andre sunne sjømatprodukter.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A055069

ISBN

8214038588

Vis denne publikasjonen hos Cristin