Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av kompetansebehovet i fiskeri- og havbruksnæringen

Sammendrag

Målsettingen med prosjektet var å kartlegge kompetansebehovet i fiskeri- og havbruksnæringen i dag, samt avdekke hva slags behov aktørene i næringen vil ha i fremtiden. Noe av intensjonen med kartleggingen har vært å gi innspill til hvordan utdanningssystemet bør fungere i forhold til næringens kompetansebehov.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Merete Gisvold Sandberg
  • Trude Olafsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A066019

Vis denne publikasjonen hos Cristin