Til hovedinnhold

Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden Konsekvensutredning Generell del

Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden Konsekvensutredning Generell del

Kategori
Rapport
Sammendrag
I forbindelse med at Tordenskjold Cod Farm AS (TCF) har søkt om konsesjon for torskeoppdrett i Trondheimsfjorden har Fiskeridirektoratet Region Trøndelag pålagt TCF å gjennomføre en konsekvensutredning på bakgrunn av et detaljert utredningsprogram. Både forhold som gjelder oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden generelt og forhold som gjelder de to omsøkte lokalitetene i Levanger kommune er utredet. Denne rapporten omhandler forhold som gjelder oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden generelt og inneholder vurdering av oppdrett av torsk i forhold til følgende temaer: * Villaks (skottelus, patogener og sykdommer, predasjon på utvandrende postsmolt) * Sjøørret (skottelus, predasjon) * Vill torsk og sild (bestanden, påvirkning av rømt oppdrettstorsk) * Fiskeaktivitet (næringsfiske, fritidsfiske og turistfiske) * Potensialet for å drive oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden (mulige konflikter, egnede områder, biologisk produksjonskapasitet) I tillegg til den foreliggende rapporten er det utarbeidet en rapport som gjelder konsekvensutredningen vedrørende de to omsøkte lokalitetene ved Hest øya og Djupvika i Levanger kommune: Winther, U., Olafsen, T., Tangen, K. 2007. Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden – Konsekvensutredning. Forhold som gjelder omsøkte lokaliteter i Levanger. SINTEF-rapport SFH80 A076027. (ISBN 978-82-14-04166-8).
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
År
Forlag
SINTEF rapport
Hefte nr.
A076026
ISBN
9788214041651