Til hovedinnhold
Norsk English

Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden Konsekvensutredning Generell del

Sammendrag

I forbindelse med at Tordenskjold Cod Farm AS (TCF) har søkt om konsesjon for torskeoppdrett i Trondheimsfjorden har Fiskeridirektoratet Region Trøndelag pålagt TCF å gjennomføre en konsekvensutredning på bakgrunn av et detaljert utredningsprogram. Både forhold som gjelder oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden generelt og forhold som gjelder de to omsøkte lokalitetene i Levanger kommune er utredet. Denne rapporten omhandler forhold som gjelder oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden generelt og inneholder vurdering av oppdrett av torsk i forhold til følgende temaer: * Villaks (skottelus, patogener og sykdommer, predasjon på utvandrende postsmolt) * Sjøørret (skottelus, predasjon) * Vill torsk og sild (bestanden, påvirkning av rømt oppdrettstorsk) * Fiskeaktivitet (næringsfiske, fritidsfiske og turistfiske) * Potensialet for å drive oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden (mulige konflikter, egnede områder, biologisk produksjonskapasitet) I tillegg til den foreliggende rapporten er det utarbeidet en rapport som gjelder konsekvensutredningen vedrørende de to omsøkte lokalitetene ved Hest øya og Djupvika i Levanger kommune: Winther, U., Olafsen, T., Tangen, K. 2007. Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden – Konsekvensutredning. Forhold som gjelder omsøkte lokaliteter i Levanger. SINTEF-rapport SFH80 A076027. (ISBN 978-82-14-04166-8).

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ulf Winther
  • Trude Olafsen
  • Karl Tangen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A076026

ISBN

9788214041651

Vis denne publikasjonen hos Cristin