Til hovedinnhold

TEKMAR 2006 - Innovasjon i havbruk. Smart og framtidsrettet produksjon - hvordan? Oppsummering fr seminar 5. og 6. desember 2006

TEKMAR 2006 - Innovasjon i havbruk. Smart og framtidsrettet produksjon - hvordan? Oppsummering fr seminar 5. og 6. desember 2006

Kategori
Rapport
Sammendrag
TEKMAR 2006 ble arrangert på Britannia Hotell, Trondheim 5. og 6. desember 2006. Det varfjerde gang TEKMAR ble arrangert. Med over 130 deltagere ble det satt ny rekord, og konferansen befester sin posisjon som en viktig møteplass innen sjøbasert oppdrett av laks. Som vanlig var det høy deltagelse fra industri, med henholdsvis 50 % fra teknologi- og tjenesteleverandører, 16 % fra fiskeoppdrettere, 24 % fra FoU og 10 % fra det offentlige. Arrangementet var tilrettelagt av SINTEF Fiskeri og havbruk, med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (prosjektnr. 141014), Innovasjon Norge (prosjektnr. 2006/013668) og Norges forskningsråd (prosjektnr. 181659/S40), FHL Havbruk, NLTH, Norsk Industri og NME som samarbeidspartnere. Under TEKMAR 2006 var det 4 sesjoner: Sesjon 1: Velkommen og motivasjon, Sesjon 2: Smart produksjon i havbruk, Sesjon 3: Rom for samarbeid, Sesjon 4: Lakseoppdrett 2017; løsninger for stor biomasse og tung logistikk. Gjennom presentasjoner ble det gitt introduksjoner til tidsaktuelle temaer, og i tradisjonelle gullappseanser ble temaene diskutert rundt bordene med stort engasjement. Presentasjonene foreligger på www.tekmar.no, og i rapporten er det gitt en oppsummering av innspill som ble gitt via gullapper over de to dagene. Fra næringsaktørene er det oppfordret til å etablere prosjektaktiviteter utfra innspillene som er framkommet på TEKMAR. I lys av dette er det tatt utgangspunkt i sesjonen Laksefabrikk 2017, og foreslått 4 TEKMARtemaer som aktørene kan melde sin interesse for å delta i.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
Forlag
SINTEF rapport
Hefte nr.
A074001
ISBN
9788214041569