Til hovedinnhold
Norsk English

Etablering av driftsprofiler for fiskefartøy ved datalogging av sentrale driftsparametere - En metodebeskrivelse

Sammendrag

Rapporten beskriver en metode for etablering av driftsprofiler gjennom automatisk og kontinuerlig logging av sentrale drifts- og energiparametere i fiskefartøy. Det er foreslått at i alt 16 fiskefartøy (4 til 5 forskjellige driftsgrupper) deltar i undersøkelsen for således og kunne dokumentere hvordan bl.a. utslipp av miljøgasser avhenger av fartøy, fiske og sesong. Resultatene skal også kunne brukes til vurdering av hvilke maskinerityper (konvensjonell, hybrid, diesel-elektrisk) og drivstoff (tungolje, diesel, LNG o.s.v.) som gir størst miljøgevinst. Driftsprofilene er også svært viktige for næringen selv for å kunne vurdere alternative løsninger.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Vidar Hardarson

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214043358

Vis denne publikasjonen hos Cristin