Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av laste-/losse- og kjølesystem om bord på pelagisk fartøy Effekt på fangstkvalitet

Sammendrag

To forskningstokt på hhv makrell og NVG sild ble gjennomført for å evaluere et nytt laste-, kjøle- og lossesystem installert ombord på fartøyet M/S Christina E. - Lastekapasiteten var ikke tilfredsstillende ved de to gjennomførte toktene. En utbedring av slangeføringen fra not til avsilingskasse er nødvendig. - Trykklossing vil kunne bidra til en betydelig reduksjon i andelen utkast. Det anbefales at VERITAS undersøker mulighetene for å godkjenne en slik losseprosess. - Fangstkvaliteten var god både for makrell og NVG sild til tross for relativt lav lastekapasitet og dårlig vær under fisket og transporten av fangsten til land. Dette antyder at ny tankutforming og kjølesystem er viktige bidragsytere til ivaretakelse av kvaliteten. - Kjølingen av fangsten var generelt god. Temperaturmålinger viste en hurtigere kjøling av NVG sild enn makrell. Dette antas å kunne forklares med artenes ulike ""oppførsel"" på tanken. Fyllingsgraden på tankene var lik for begge fangster. - En ""sensorfisk"" fanget opp data fra laste- og losseprosessen, og ga indikasjoner om hvilke belastninger fisken utsettes for. Teknologien vil kunne bidra til en mulig merverdi av fangsten som effekt av høyere produktkvalitet, og en mulig høyere grad av utnyttelse av pelagisk fisk til humant konsum. Mannskapets HMS vil kunne ivaretas på en god måte da flere tunge operasjoner kan erstattes av automatiske løsninger. Dekksarrangementet kan gjøre fartøyet mer fleksibelt for benyttelse i offshore-oppdrag. Det anbefales å gjennomføre en ny funksjonalitetstest når det nye systemet er tilstrekkelig modifisert og innkjørt.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2012

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A22610

ISBN

9788214054330

Vis denne publikasjonen hos Cristin