Til hovedinnhold
Norsk English

Vektestimering av enkeltfisk ombord

Sammendrag

Prissetting av pelagisk fisk er i stor grad basert på individvekt og fastsatte vektklasser. Det er derfor av stor betydning å ha et godt estimat på vektfordelingen til fisken i hele verdikjeden, fra fangst til produkt - fra ombord på fartøy til foredling på mottaksanlegg. Prosjektet har som målsetning å utvikle et system for automatisk prøveuttak og vektestimering av pelagisk fisk ombord på pelagiske fiskefartøy. Denne rapporten beskriver utviklingsarbeidet som er utført for å 1) utvikle og definere prinsipp for representativt prøveuttak fra hovedstrømmen av fisk 2) utvikle og definere prinsipp for infeed-system til veie/vektestimeringsenhet - singulering og innmating 3) utvikle og definere teknologi frdor veiing/vektestimering av enkeltfisk om bord

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2012

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SFH80 A125010

ISBN

9788214054309

Vis denne publikasjonen hos Cristin