Til hovedinnhold
Norsk English

E39 Rogfast. ROS-analyse, dagsoner

Sammendrag

Rapporten presenterer resultatet av risiko- og sårbarhets (ROS)-analyse av dagsoner i forbindelse med bygging av E39 Rogfast. Analysen dekker både anleggs- og driftsperiode. Uønskede hendelser blir identifisert, og ulike risikoreduserende tiltak foreslås.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Bodil Aamnes Mostue
  • Per Richard Hokstad

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2012

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214053890

Vis denne publikasjonen hos Cristin