Til hovedinnhold
Norsk English

Rangeringsprosjekt bildekk/veidekker - støymålinger

Sammendrag

Det er foretatt støymålinger (dekk/veibanestøy) av i alt 10 sommerdekk for personbil. Dekkene er målt med CPX-tilhenger på i alt 21 standard, norske veidekker i Region Midt og Region Øst. Veidekkene omfatter både eldre og nylagte (ikke eksponert for vinterforhold). De omfatter veidekker med maksimal steinstørrelse fra 6 til 16 mm. Flest dekker er det med 8 og 11 mm. For alle bildekkene foreligger det målerverdier fra ISO-dekket i Kloosterzande i Nederland. Det er foretatt en linear regresjonsanalyse for å se om den støymessige rangeringen på de norske veiene skiller seg ut fra rangeringen på ISO-dekket. Analysen viser at det er ingen statistisk signifikant sammenheng mellom støynivå på ISO-dekket og på norske, vanlige veidekker. Denne konklusjonen påvirkes imidlertid av det dekkutvalget som ble benyttet, og det at målingene på ISO-dekket ble gjort i 2009.Norsk, grove veidekker skiller støymessig vesentlig mindre mellom bildekk, enn et relativt jevnt ISO-dekke.En kombinasjon av et støymessig gunstig bildekk og veidekke ga en reduksjon i rullestøy på mer enn 5 dB(A) i forhold til en ugunstig kombinasjon.
Oppdragsgiver: Klima-og forurensningsdirektoratet
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E379

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2012

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A22456

ISBN

9788214052831

Vis denne publikasjonen hos Cristin