Til hovedinnhold
Norsk English

Støyestimat for Gullknapp flyplass

Sammendrag

Det er beregnet støysoner fra to alternative utforminger og trafikksituasjoner for flyplassen Gullknapp i Froland kommune ved hjelp av dataprogrammet NORTIM, den norskutviklede beregningsmodellen for flystøy. Beregningene gjøres i tråd med anbefalingene knyttet til Miljøverndepartementets retningslinje T-1442. Samtidig gjøres det beregninger av støynivå på alle bolighus som ligger innefor beregningsområdet.Beregningene viser at en 1000 meters bane med hovedsakelig trafikk med propellfly vil få støysoner som totalt dekker ca 0,5 km2. For en 2300 meters bane med regulær rutetrafikk med jetfly på ca 5000 bevegelser i året, så dekker støysonene omlag 6 km2. Med denne trafikkmengden vil det være behov for å kartlegge tre bolighus med tanke på behov for tilleggsisolering av fasader i forhold til forurensningsforskriften. For alternativet med kortere bane vil det være ett av disse husene som trenger kartlegging. 

Oppdragsgiver Sørlandskonsult AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E101.84

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

SINTEF A224

ISBN

8214040329

Vis denne publikasjonen hos Cristin