Til hovedinnhold
Norsk English

E-39 Rogfast. ROS-analyse, tunnel

Sammendrag

Rapporten gir en beskrivelse av Rogfast tunnelen med hensyn til lengde, stigning, ÅDT osv., og med de spesifikasjoner som følger av minimumskrav i HB021 for tunnelklasse F. Egne spesifikasjoner gis for armen til Kvitsøy. En refererer til dette som basistunnelen (Rogfast tunnel uten tiltak). Det foretas en grov risikoanalyse med liste over alle uønskede hendelser (ulykker), og vurdering av sannsynlighets- og konsekvenskategori for hver hendelse. Disse innsettes i risikomatriser, og brukes også til å anslå effekt av en del tiltak på totalrisiko. Det gis en oversikt over viktige problemstillinger som vurderes, og tiltak som vurderes blir listet. Deretter gjennomgås ulike kvalitative vurderinger i detalj. For utvalgte brannscenarier gjennomføres detaljerte kvalitative vurderinger og kvantitative beregninger. I denne forbindelse innføres også en referansetunnel med lengde 10 km og en trafikkbelastning, som refererer til tunnelklassifiseringssystemet i HB021. Risikoberegninger for Rogfast utføres både for basisløsningen og for løsninger der tiltak er implementert. Resultatene sammenliknes med de en får for referansetunnelen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2012

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214053852

Vis denne publikasjonen hos Cristin