Til hovedinnhold

Metode for å redusere forekomst av trykksår ved norske sykehjem

Metode for å redusere forekomst av trykksår ved norske sykehjem

Kategori
Rapport
Sammendrag
Et estimat fra en undersøkelse i Oslo viste at andelen beboere med trykksår ligger mellom 6 prosent og 22 prosent ved sykehjem i Oslo. Andelen ansatte som er ufaglærte øker ved de fleste sykehjem. Dette kan ha en sammenheng med en økende risiko for trykksår, da denne gruppen ikke har noen formell utdannelse som omfatter trykksårforebyggende arbeide. Med hensyn til dette er det spesielt viktig å inkludere også ufaglærte i kompetanseheving og forebyggingsarbeide/ rutiner. Målet med dette prosjektet har vært å utvikle et metodeverktøy som kan redusere risiko for utvikling av trykksår blant beboere ved norske sykehjem. Vi har utviklet et verktøy for registrering, risikovurdering og forebygging av trykksår og prøvd ut metodeverktøyet ved to sykehjem. En tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra de to deltakende sykehjemmene deltok i utviklingen av metodeverktøyet og bistod i utprøvingen av verktøyet ved sykehjemmene. Av resultatene fra dette prosjektet ser det ut til at organisert og systematisk undervisning, risikovurdering, registrering og dokumentasjon av trykksårforebyggende arbeide kan forbedre arbeidet med å forebygge trykksår ved sykehjem og føre til reduksjon i antall trykksår. Med en tilpassing av metodeverktøyet til det enkelte sykehjemmet, mener de to deltakende sykehjemmene at verktøyet (hele eller deler av det) vil være nyttig å benytte i forebygging av trykksår i framtiden. Deltagere i arbeidsgruppen og de ansatte ved de to deltagende sykehjemmene syntes prosjektet har vært nyttig for å få økt fokus og bevisstgjøring på trykksårforebygging.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Reidun Skøien
  • Stine Hellum Braathen
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
År
Forlag
SINTEF rapport
ISBN
9788214042535