Til hovedinnhold
Norsk English

Konsekvensanalyse - Nedleggelse av Kongsberg Automotive Rollag

Sammendrag

I forbindelse med pågående vurdering av fremtiden til Kongsberg Automotives virksomhet i Rollag (KA Rollag) ble SINTEF Teknologi og samfunn gitt i oppdrag av Rollag kommune å utføre en konsekvensanalyse av en eventuell nedleggelse.   Ved KA Rollag er det i dag 113 sysselsatte. Dette utgjør omlag 18 prosent av den totale sysselsettingen i Rollag kommune. I tillegg påvirkes næringsliv i Kongsbergregionen gjennom underleveranser og konsumvirkninger. Disse effektene kalles indirekte effekter og er beregnet til å omfatte 35 sysselsatte i regionen. For Rollag kommune er det beregnet en indirekte virkning på 17 sysselsatte, hvorav de fleste er knyttet til konsumeffekter. Det er lav arbeidsledighet i regionen, noe som tilsier at det kan være mulig å finne alternative arbeidsplasser her. Hvorvidt dette skjer avhenger selvsagt av kompetansekrav mv. En høy andel av de ansatte hos KA Rollag har både lang ansiennitet og høy alder. Kongsberg Automtove oppgir at det vil kunne være sannsynlig at enkelte medarbeidere fra KA Rollag vil kunne tilbys jobb andre steder i Konsernet, men dette er foreløpig usikkert. Det er i dag en utpendling på 30% av arbeidsstyrken i Rollag kommune, slik at utpendling later til å være et akseptert alternativ. På denne bakgrunn har vi beregnet de befolkningsmessige konsekvensene til å bli relativt beskjedne. Vi forventer at mellom 10 og 15 av de sysselsatte vil flytte, noe som inklusive medflyttere vil gi en befolkningsnedgang på ca 20 personer.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214052473

Vis denne publikasjonen hos Cristin