Til hovedinnhold
Norsk English

Havbruksnæringens betydning i de fire nordligste fylkene - verdiskapning og sysselsetting

Sammendrag

Formålet med denne analysen er å vise den samlede betydningen av havbruksnæringen i LU-området (Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark), i form av produksjonsverdi, verdiskaping, sysselsetting og ringvirkninger for avledet virksomhet. I 2010 ble det totalt solgt i underkant av 450 000 tonn oppdrettet fisk fra LU-området til en samlet verdi av 13,5 milliarder kr. LU-området representerer ca 45% av den totale produksjonen av oppdrettsfisk i Norge - både målt i volum og verdi, der laks er den dominerende arten. Havbruksnæringen i LU-området representerte i 2009 en verdiskaping i egen region i form av bidrag til BNP på 4,7 milliarder kroner, en sysselsetting på 5 750 årsverk og en produksjonsverdi på 19,1 milliarder kr. Havbruksnæringen i LU-området bidro i 2009 til verdiskaping (bidrag til BNP) i andre næringer i området tilsvarende ca 70% av verdien som skapes i selve kjerneaktiviteten. Havbruksnæringen bidrog også til 1,1 gang så stor sysselsetting i annen industri som i egen kjernevirksomhet. I tillegg vil havbruksnæringen i LU-området generere ringvirkninger i andre deler av landet

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Merete Gisvold Sandberg
  • Trude Olafsen
  • Kristian Henriksen
  • Arne Stokka
  • Heidi Bull-Berg
  • Ulf Johansen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214052176

Vis denne publikasjonen hos Cristin