Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk Marin ingrediensindustri. Struktur og lønnsomhet 2007 - 2010

Sammendrag

Foreliggende rapport gir en sammendrag av struktur og økonomisk utvikling for norsk mariningrediensindustri i perioden 2007 – 2010. Total omsetning 2010 i denne industrien samlet var på nesten 4,8 Milliarder NOK. Det er opp fraom lag 4,3 milliarder kroner året før. Samlet er det rundt 50 bedrifter med kommersiell aktivitetI tillegg har 2-3 bedrifter som produserer ""marine ingredienser"" fra tang og tare. Dissebedriftene hadde en brutto omsetning på hele 1, 2 Mrd. Kroner i 2010. Bransjen har hatt en betydelig vekst over en rekke år. Fra 2007 til 2010 har veksten i omsetningvært på 53 %, mens bransjen som helhet har 5-doblet omsetning fra 2001. Omfanget av marin ingrediensindustri er også betydelig i global sammenheng. Global omsetninger anslått til 22,4 Mrd. Kroner. Det impliserer at norsk marin ingrediensindustri har en globalmarkedsandel på ca. 20 %. Norsk foredling av marine oljer til helsekost er globalt ledende.Arbeidet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF). Prosjektet ergjennomført i samarbeid med MARING – bransjeorganisasjon under Fiskeri oghavbruksnæringens landsforening (FHL).

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Roger Richardsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SFH80 A116061

ISBN

9788214052169

Vis denne publikasjonen hos Cristin