Til hovedinnhold
Norsk English

TEKMAR 2010 1 million tonn laks i 2010! Eksponert oppdrett og lakseluskontroll ; - utfordringer på veien mot et varig, lønnsomt oppdrett av 2,5 millioner tonn i 2020?

Sammendrag

TEKMAR – 1 million tonn laks i 2010! Det 8. TEKMAR ble arrangert på Britannia Hotell, Trondheim 7. og 8. desember 2010. TEKMAR 2010 Innovasjon i havbruk hadde som overordnet tittel: 1 million tonn laks i 2010! Eksponert oppdrett og lakseluskontroll; - utfordringer på veien mot et varig, lønnsomt oppdrett av 2,5 millioner tonn laks i 2020? Det ble satt ny rekord, med 211 deltagere, hvorav 67,8 % kom fra industrien. FHF sin Formidlingspris ble tildelt Randi Grøntvedt og Rolf Giskeødegård under TEKMAR 2010. TEKMAR 2010 ble praktisk tilrettelagt av SINTEF Fiskeri og havbruk, i nært samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Norsk industri – Havbruksleverandørene og Norske Maritime Eksportører.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214052145

Vis denne publikasjonen hos Cristin