Til hovedinnhold
Norsk English

Moskenesvågen - utvidelse av innseiling

Sammendrag

I forbindelse med Statens vegvesen sitt anbud for drift av fergeforbindelsen over Vestfjorden: Bodø – Moskenes – Værøy – Røst – Bodø, viser det seg at man har behov for å foreta justeringer av inn­seilingen til Moskenesvågen for å tilpasse innseilingen til størrelsen på de nye gassfergene som skal settes inn i trafikk mai /juni 2012. Vegvesenet ønsker å avkorte moloen fra Breiland og evt. legge en kort arm inn i vågen for å kompensere for utvidelsen av innseilingen. De nye gassfergene er lengre, har noe større dybde og adskillig større PBE – kapasitet. I følge Torghatten Nord (fergeselskapet) må de ha en seilingsbredde på 90 m med dybde 6 m for å kunne trafikkere innseilingen.Kystverket ønsker å vurdere hvordan en utvidelse av seilløpet vil endre bølgemønster etc. inne i selve vågen, og har bedt om en vurdering av en eventuell endring sett i forhold til de anbefalinger anlegget ble bygd etter i sin tid, og øvrige faktiske forhold. I denne rapporten har vi undersøkt konsekvensen av ulike måter å sørge for en innseilingsbredde som er tilfredsstillende for de nye fergene. Analysen er gjort med bakgrunn i numerisk modellering utført i forbindelse med dette prosjektet, og det er sammenlignet med resultater fra en laboratorieundersøkelse utført i 1979 ved SINTEF. Vurderingen av de enkelte alternativer er gjort ved å sammenligne med dagens situasjon.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Arne Erling Lothe

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF 2011 A0092

ISBN

9788214051605

Vis denne publikasjonen hos Cristin