Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442 for Tverlandet helikopterlandingsplass

Sammendrag

Det er utført beregning av støy fra landinger og avganger på en planlagt helikopterlandingsplass øst av bebyggelsen på Tverlandet i Bodø kommune i tråd med bestemmelsene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er utført med NORTIM som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelsen. Resultatene viser at det ikke er bygninger med støyømfintlig bruksområde innenfor støysonene

Oppdragsgiver: Nordland helikopter AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E103.91

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2011

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A21040

ISBN

9788214049947

Vis denne publikasjonen hos Cristin