Til hovedinnhold
Norsk English

Rapport fra tokt med snurrevadbåten ""Gunnar K"", 22. mars 2011

Sammendrag

Forskningstokt med ""Gunnar K"" 22. mars 2011 ble det gjennomført et forskningstokt under snurrevadfiske utenfor Vesterålen med fiskebåten ""Gunnar K"" av Myre. Hensikten var å se om utstyr installert om bord for mer automatisert fangsthåndtering hadde innvirkning på båtens stabilitet samt å vurdere hvordan dette utstyret påvirket arbeidssituasjonen for fiskerne (HMS), kvaliteten på fangsten og hvor effektiv fangsthåndteringen var om bord. Utstyret omfatter pumpe for ombordtaking av fisk, elbedøver for bedøving av fisk før bløgging og vekt for batchveiing av fangst etter prosessering for lagring. Det var ca. 10 m/s vind og relativt tung sjø da toktet ble gjennomført. Konklusjonene var at utstyret som ble installert ikke hadde vesentlig påvirkning på båtens stabilitet. Pumping av fangsten, fra snurrevaden til fabrikk/levendefisktank og fra levendefisktank til fabrikk gir minst like god fangstbehandlingskapasitet og fiskekvalitet i forhold til sekking direkte til fabrikk. Pumping og bruk av el-bedøver før bløgging ga en vesentlig forbedring for fiskernes HMS. Veiesystemet for prosessert fangst ble ikke benyttet på grunn av feil. Når dette fungerer og benyttes sammen med det øvrige utstyret samt at løsninger for automatisk bløgging og artssortering kommer på plass, vil dette revolusjonerer fangstbehandlingen om bord.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214052114

Vis denne publikasjonen hos Cristin