Til hovedinnhold
Norsk English

Forprosjekt - Sikker legemiddelhåndtering for den aldrende befolkning

Sammendrag

SINTEF har sammen med samarbeidspartnerne Legemiddelindustrien, Bærum- og Trondheim kommune, MedOnTime, HealthTech, Nycomed, gjennomført et forprosjekt finansiert av de Regionale forskingsfond (Hovedstaden), for å kartlegge utfordringer og behov for en sikrere legemiddelhåndtering for den aldrende befolkningen.   En litteraturgjennomgang av eksisterende nasjonale publikasjoner viste at det var lite dokumentasjon på hvordan realitetene vedrørende de eldres legemiddelforbruket faktisk er. Evt si at "" litteraturen tyder på at det er store utfordringer å ta tak i når det gjelder legemiddelhåndtering hos de eldre.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Digital / Helse

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214052329

Vis denne publikasjonen hos Cristin