Til hovedinnhold
Norsk English

Prevensjonsvaner til tidligere Trionetta-brukere

Sammendrag

Ved analyse av datamaterialet fra forsøksprosjektet der kvinner i alderen 20-24 år fikk tilbud om gratis prevensjon i forsøkskommunene Tromsø og Hamar, viste det seg at bruk av p-piller var generelt lavere i både forsøks- og kontrollkommunene i perioden mai 2006 til mai 2007 sammenlignet med de to følgende årsperiodene 2007-2008 og 2008-2009.  For å studere om den lavere observerte bruken av p-piller kunne ha en sammenheng med at p-pillen Trionetta ble tatt ut av markedet i 2007, ba Helsedirektoratet SINTEF om å gjennomføre en kort studie på Reseptregisterdata.   Denne studien viste at kvinner som brukte Trionetta i 2006 hadde et opphold i begynnelsen av 2007 hvor de ikke hentet ut hormonell prevensjon, sammenlignet med andre p-pillebrukere fra 2006.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Digital / Helse

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214052312

Vis denne publikasjonen hos Cristin