Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av omfang, ressursbruk og kostnader for pasienter med Dupuytrens kontraktur i spesialisthelsetjenesten

Sammendrag

Bakgrunn: Dupuytrens kontraktur (Tilstandskode: M72.0), også kalt krokfinger, er en sammentrekning av senedrag i håndflaten og fingrene som nedsetter håndfunksjonen betraktelig. Formålet med dette prosjektet var å kartlegge omfang, ressursbruk og kostnader ved operasjon av Dupuytrens kontraktur på sykehus. Metode: Det ble innhentet data over sykehusopphold i perioden 2008-2010 med diagnosekode M72.0 fra Norsk pasientregister. I tillegg ble det gjennomført intervjuer av håndkirurger og operasjonssykepleiere med erfaring i operasjon for Dupuytrens kontraktur.   Funn: Det utføres om lag 1 700 operasjoner årlig til en samlet kostnad på rundt 29 millioner kroner. Åtte av ti pasienter var menn, og seks av ti pasienter var under 68 år. I alt koster sykehusbehandlingen av pasienter med Dupuytrens kontraktur som hoveddiagnose ca 34 millioner kroner, ut fra DRG-kostnad i 2010 på kr 16 148. I 2011 er DRG-kostnaden redusert til kr 10 425, som stemmer godt overens med estimater basert på oppgitt tidsbruk. Disse operasjonene er tidkrevende, sammenlignet med annen håndkirurgi, og de krever full narkose og et fullt dagkirurgisk team (kirurg, tre sykepleiere og en andel av anestesilege). Operasjon av residiver er mer tidkrevende enn førstegangsoperasjoner.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tommy Haugan
  • Karl-Gerhard Hem
  • Lilian Leistad

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214052299

Vis denne publikasjonen hos Cristin