Til hovedinnhold
Norsk English

Siging av PE-rør Kartlegging av plastrørs egenskaper som konstruksjonselement i forhold til langtids bøyebelastning

Sammendrag

PE-rør i flytekrager blir utsatt for bøying fra strøm der maksimal belastning har varighet på opp mot et par timer i forbindelse med tidevannsstrøm. Rørene som brukes er trykkrør for transport av vann. Designkriteriene som foreligger i dag er derfor basert på belastning som følge av indre overtrykk og det finnes ikke komplette kriterier som tar hensyn til bøyebelastningen rørene blir utsatt for i en merd. For å kartlegge PE-rørs egenskaper i forhold til langvarig bøyebelastning, er det gjennomført forsøk med rør i kvalitetene PE80 og PE100. Resultatene viser at rørene deformeres kraftig over tid på grunn av siging, selv ved lave belastninger. Dette innebærer en fare for knekning, hvor hele konstruksjonen kan kollapse. PE-konstruksjoner kan ikke sammenlignes med konstruksjoner av eksempelvis stål, aluminium eller tre hvor deformasjonen er meget liten. Konstruksjoner blir normalt dimensjonert ut fra materialets flytespenning som ligger på rundt 20 MPa for PE80 og PE100. Men ved en bøyebelastning med varighet på ca 100 minutter, vil for eksempel et rør med diameter/tykkelse-forhold på 17 ikke tåle mer enn 17 MPa. Dette gjelder for 15 °C. Forsøk ved ulike temperaturer viser at egenskapene til PE i stor grad er påvirket av temperatur. Økes temperaturen, vil den maksimale spenningen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214052091

Vis denne publikasjonen hos Cristin