Til hovedinnhold
Norsk English

Måling og rapportering av spenningskvalitet

Sammendrag

Som underlag for eventuell videreutvikling av FoL ønsket NVE å få gjennomført et prosjekt på måling og rapportering av spenningskvalitet. SINTEF Energi AS fikk i oppdrag å gjennomføre dette prosjektet. ___________________________________________________________________________________________Spørreundersøkelsen har vist at de aller fleste nettselskapene har et ganske forenklet forhold til inndeling av sitt eget nett i karakteristiske nett for valg av faste målepunkt og i beste fall tar utgangspunkt i bare en eller noen ganske få parametre. Samlet sett dekker likevel målepunktene til nettselskapene svært mange ulike aspekter ved det norske kraftnettet og således vil kunne være grunnlag for tilfredsstillende gode statistikker over spenningskvalitet. Dersom NVE får nødvendige opplysninger om de karakteristiske forhold for alle målepunktene vil dette med stor sannsynlighet kunne gi tilfredsstillende statistikk både nasjonalt, regionalt og delvis lokalt selv om ikke alle mindre lokale områder er godt dekket. SINTEF Energi AS ser ikke noen stor grunn til å endre kravene i FoL til nettselskapenes valg av målepunkter ut fra inndeling av egne nett i karakteristiske nett.Med få unntak slik som interharmoniske spenninger og signaltransmisjon på nettet som en del måleinstrumenter fremdeles ikke måler, bør man vurdere å stille krav til at alle de vanlige spenningskvalitetsparametrene nevnt i FoL (og EN50160) måles. De aller fleste nettselskapene har allerede instrumenter som kan måle dette i dag og de fleste har heller ikke slått av målingen av de parametrene som FoL ikke krever målt ved kontinuerlige målinger. Dersom det skal settes noe konkret krav til minimum antall måleinstrumenter anses fremdeles 1 instrument som naturlig for de aller minste nettselskapene. Det synes fornuftig at det overlates et visst rom til nettselskapene selv å vurdere deres eget behov for målinger ut fra de faktiske utfordringer de har og tidligere har erfart med spenningskvalitet.Det dataformatet/filfo

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Helge Seljeseth

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2011

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6903

ISBN

9788259434302

Vis denne publikasjonen hos Cristin