Til hovedinnhold
Norsk English

Beregning av støysoner etter T-1442 for Florø lufthavn

Sammendrag

Det er gjennomført flystøyberegninger med NORTIM versjon 3.4 i samsvar med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet for Florø lufthavn. Beregningene tar utgangspunkt i trafikken for 2010 og en prognose 10 år frem i tid. Det er beregnet for flere scenarier for 10 års prognosen:1. En ren framskriving av trafikkutviklingen.2. Som 1 med utskifting av helikoptertype S61 med S92 som redningshelikopter.3. Som 2 med flytting av sivil helikopterterminal østover til området mellom flyterminal og 330-skvadronens lokasjon. 4. Som 3 med dobling av 330-skvadronens bevegelser.

Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E366

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2011

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A20652

ISBN

9788214049909

Vis denne publikasjonen hos Cristin