Til hovedinnhold
Norsk English

Støykartlegging av Bømoen flyplass etter retningslinje T-1442

Sammendrag

Det er gjennomført beregning av fly- og helikopterstøy for aktiviteten på Bømoen flyplass i Voss kommune i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-1442. Beregningen er basert på at historisk aktivitet opprettholdes i den neste 10 års perioden. Samtidig er det tatt hensyn til at aktiviteten er sterkt sesongpreget og det er beregnet for den 3 måneders perioden hvor det er sterkest aktivitet. Beregningsverktøyet NORTIM versjon 3.4 er benyttet og topografiens innvirkning på lydutbredelsen er dermed tatt hensyn til.

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Skifte Eiendom
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E103.80

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2011

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A20558

ISBN

9788214049893

Vis denne publikasjonen hos Cristin