Til hovedinnhold
Norsk English

Mot et lavutslippsamfunn. Energi og energiforsyning - en mulighetsstudie: Case Brøset

Sammendrag

Rapporten konkluderer ikke mht. optimal løsning for å oppnå et lavt utslipp ved bruk av stasjonær energi. Imidlertid er den ment å gi en oversikt over hvordan problemstillingen kan belyses, og hvordan en kan jobbe med ulike tilnærminger og teknologier.

Rapporten dveler litt med begrepet energi og fokuserer på nytten av systemgrenser.

Lavutslippbegrepet er også knyttet til et tidsperspektiv. En vanlig betraktning avgrenses til energibruk over driftsfasen til bygget. Enkelte miljøer knytter også bygge-, bygging/rehabilitering-, og rivefasen til begrepet. I det siste tilfellet blir problemstillingen ennå mer kompleks, og bygget må i sin driftsfase levere energi ut til omgivelsene, for at et 0-utslipp skal oppnås.
Denne rapporten konsentrerer seg i hovedsak til energibruk i driftsfasen.

Når målsetningen er lavutslipp, må det bestemmes hvilken utslippsverdi de ulike energikildene skal ha. Her finnes det ikke omforente nasjonale verdier, men rapporten gir anbefalinger basert på (en viss) konsensus innenfor ulike fagmiljø.

Energiforsyning til bygninger kan løses på mange måter. Rapporten belyser de mest vanlige, og peker på en del muligheter for det planlagte utbyggingsområdet på Brøset. Innenfor de ulike løsninger vil det finnes et vell av FoU og leverandørkompetanse. Å forfølge disse blir for omfattende, og vi har derfor valgt å fokusere på helheten, med presentasjon av de mest aktuelle teknologier.

Avslutningsvis har vi i rapporten valgt å foreta noen enkle beregninger. Disse er ment å belyse de utfordringene et lavutslipp-, eller 0-utslippsområde har. Både når det gjelder energibehov, og hvordan energiforsyningen kan løses.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2010

Forlag

SINTEF akademisk forlag

Hefte nr.

62

ISBN

978-82-536-1171-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin