Til hovedinnhold
Norsk English

PC-basert spenningskvalitetsmåleinstrument.

Sammendrag

Denne rapporten presenterer et konsept for en enkel PC-basert spenningskvalitetsmåler utviklet av SINTEF  Energi. Grunnideen var å bruke en enkel adapterboks for å overføre et målesignal for nettspenningen til en PC, og så bruke regnekraften i denne PC’en til å beregne de ønskede spenningskvalitetsparametre. Dette vil kunne gi et rimelig måleutstyr, der de avanserte målefunksjonene tas hånd om av programvaren på PC-en. Konseptet er testet ut i praksis ved hjelp av. et lite antall pilotutgaver, som ble bygd. Den siste utgaven av adapterboksen oppfører seg funksjonelt som et eksternt lydkort med PC-tilkobling via USB. Prototyp programvare for analyse av måledata (rådata) på PC-en ble skrevet i Matlab. Den henter inn data fra adapterboksen i form av en kontinuerlig måledatastrøm, prosesserer disse, og beregner og viser aktuelle spenningskvalitetsdata. Hardware og programvare ble utviklet med tanke på å se om konseptet fungerte, avdekke eventuelle begrensninger og utforske muligheter. Det ble ikke brukt ressurser på å utvikle hardware med lav stykkpris, eller software som var optimalisert for lavt ressursbruk på PC-en. Det vil være et naturlig utviklingstrinn videre dersom konseptet skal kommersialiseres.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2011

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A7123

ISBN

9788259435415

Vis denne publikasjonen hos Cristin