Til hovedinnhold
Norsk English

Fastlegens tiltak for barn og unge med psykiske problemer

Sammendrag

Målet med denne undersøkelsen er å bidra til økt kunnskap om fastlegens (FL) deltagelse og rolle i tiltak for barn og unge med psykiske problemer. Det er lagt vekt på å fremskaffe opplysninger om fastlegens grad av involvering i utredningstiltak, samarbeidstiltak og oppfølgingstiltak. Studien belyser i tillegg fastlegens tid, kompetanse, rolle og ansvar i tiltak overfor målgruppen. Følgende problemstillinger besvares:I hvilken grad er FL involvert i utredning, behandling, tverrfaglig samarbeid og oppfølging av barn og unge med psykiske problemer?Hvordan vurderer FL egen tid og kompetanse om psykisk helseproblematikk hos barn og unge?Hvordan vurderer FL sin egen rolle i arbeid med den aktuelle pasientgruppen?Hvilke forventninger har andre kommunale tjenester til fastlegens deltagelse?Hvilke faktorer kan gi et bedre kommunalt tjenestetilbud for målgruppen? Undersøkelsen er basert på fire delstudier: 1) Fastlegers kartlegging av tiltak overfor pasienter med psykiske problemer, 2) Fastlegers vurdering av egen rolle i arbeid med målgruppen, 3) Kommunale deltjenesters (PP -tjenesten, barneverntjenesten og helsesøstertjenesten) kartlegging av fastlegens tiltak overfor barn med psykiske problemer, 4) Kommunale deltjenesters vurdering av fastlegens rolle overfor målgruppen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Helle Wessel Andersson

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin