Til hovedinnhold
Norsk English

Helikopterlandingsplass på SUS området - Støyberegninger

Sammendrag

Det er utført støyberegninger med NORTIM i henhold til retningslinje T-1442 for en alternativ plassering av landingsplassen for helikopter ved Stavanger Universitetssjukehus. Beregningene er utført for tre scenarier: for dagens trafikksituasjon, for en situasjon hvor basefunksjonene for luftambulansen er flyttet til Sola og til slutt for en 10 års prognose hvor basen fortsatt ligger ved sjukehuset.

Oppdragsgiver: Leiv Nes Arkitekter AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E103.83

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2011

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A19867

ISBN

9788214049862

Vis denne publikasjonen hos Cristin