Til hovedinnhold
Norsk English

Rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid - utfyllende analyser av RNNP-data

Sammendrag

Som ledd i prosjektet ”Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2009” (RNNP 2009) gjennomførte SINTEF en empirisk studie av rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid i norsk petroleumsvirksomhet. Denne rapporten inneholder nærmere analyser av datamateriale fra den kvalitative studien som ikke var fullt utnyttet. Vi oppsummerer synspunkter på hvilke tiltak som blir nevnt for å påvirke rammebetingelser og hvordan ulike aktører kan forholde seg til rammebetingelser.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ragnar Rosness

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214051810

Vis denne publikasjonen hos Cristin