Til hovedinnhold
Norsk English

Rammebetingelser for HMS som etableres i kontrakt - En intervjustudie

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra en empirisk studie av rammebetingelser som påvirker aktørers muligheter for å ivareta arbeidsmiljø- og storulykkesrisiko i kontraktsrelasjoner mellom operatør og entreprenør. Studien bygger på kvalitative intervjuer av et strategisk utvalg av personer fra operatør, boreentreprenør og brønnserviceentreprenør knyttet til en fast innretning på norsk sokkel.Studien tar opp følgende problemstillinger:1. Hva er en kontrakt for aktørene i et kontraktørhierarki?2. Hvordan blir kontrakter til?3. Hvordan forholder aktørene seg til incentiver i kontrakter, spesielt incentiver som kan ha betydning for HMS?4. Hvordan blir reforhandlinger av kontrakter initiert og gjennomført?

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ulla Forseth
  • Ragnar Rosness
  • Bodil Aamnes Mostue

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214050974

Vis denne publikasjonen hos Cristin