Til hovedinnhold
Norsk English

Etterprøving av bruk av øremerkede midler til psykisk helsearbeid i kommunene

Sammendrag

Prosjektet har vært gjennomført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, og har belyst to problemstillinger:Er kommunenes egenfinansierte innsats overfor mennesker med psykiske lidelser opprettholdt, eventuelt økt eller redusert samtidig som kommunene er tilført øremerkede midler?Går de øremerkede midlene til det formålet og den målgruppen de er tiltenkt? Studien er gjennomført i åtte norske kommuner og en bydel i Oslo. Ved hjelp av egenutviklede rapporteringsskjema, kommunale planer og rapporter samt intervjuer i kommunene innhentet vi opplysninger om bruk av øremerkede midler og egenfinanseiring for perioden 1999-2005.I rapporten redegjøres for utviklingen i egenfinansieringen gjennom opptrappingsplanenperioden, herunder også kommunenes betydelige problemer forbundet med å dokumentere denne kvantitativt. Vi finner i disse kommunene en viss, for noen få en betydelig, økning i egenfinansiering gjennom opptrappingsplanen.  Innsatsen finansiert av øremerkede midler er studert på tiltaksbasis i forhold til seks hovedområder. Vi finner i disse kommunene at de øremerkede midlene går til det formålet og den målgruppen de er tiltenkt. Rapporteringen av de øremerkede midlene til Fylkesmannen gjenspeiler samtidig ikke nødvendigvis den faktiske bruken.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Sissel Steihaug
  • Almklov Arne uten_for_SINTEF_882_2
  • Trond Hatling
  • Berit Fossan
  • Jorid Kalseth

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin