Til hovedinnhold
Norsk English

Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko - En litteraturstudie

Sammendrag

Rammebetingelser er ofte omtalt av både myndigheter, forskningsmiljø og virksomheter i tilknytning til forhold som er sentrale og innvirker på sikkerhet og arbeidsmiljø. Men begrepet blir forstått ulikt og gitt ulikt innhold avhengig av bakgrunnskunnskap, tilhørighet og akademiske perspektiver. Denne rapporten presenterer en litteraturstudie for å kartlegge og sammenstille forskning som kan kategoriseres som rammebetingelser for sikkerhet og arbeidsmiljø, og derigjennom bidra til å gi begrepet et mer konsistent innhold.I Versjon 2 er litteraturoversikten utvidet med flere referanser, med særlig vekt på litteratur om rammebetingelser knyttet til kontrakter mellom operatør og entreprenør/underleverandør.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ragnar Rosness
  • Helene Cecilie Blakstad
  • Ulla Forseth

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214050936

Vis denne publikasjonen hos Cristin