Til hovedinnhold
Norsk English

Gjennomgåelse av rapporter fra de regionale helseforetakene om etablering av regionale fagmiljøer for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - sammenfatning og vurdering

Sammendrag

SINTEF legger med dette fram en sammenfatning og vurdering av rapporter fra de regionale helseforetakene om etablering av regionale fagmiljøer for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Helse Midt implementerte sin modell i 2008 og sentralt pålegg om samarbeid mellom fagmiljøene ble gitt i statsbudsjettet for 2007. Arbeidet med etablering av et godt og samlet fagmiljø for de aktuelle diagnosegruppene har med andre ord tatt veldig lang tid og i Helse Vest og Helse Nord er en fortsatt på planleggings- eller implementeringsstadiet mht. etablering av et samlet fagmiljø. Våre funn viser at aktiviteten i tilbudene har tatt seg opp eller er i ferd med å ta seg opp i alle fire regioner, samtidig som det, spesielt i Helse Vest og Helse Nord, gjenstår mye før tilbudet kan sies å være etablert som intendert i sentrale føringer, både når det gjelder organisering og aktiviteter i forhold til tildelte øremerkede midler.      

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jan Wilhelm Lippestad

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital
  • SINTEF Digital / Helse

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214050912

Vis denne publikasjonen hos Cristin