Til hovedinnhold
Norsk English

Skjørt for skjerming mot lus i laksemerd

Sammendrag

Bakgrunn for aktivitetene som beskrives her ligger i en ide lansert av Finn Sinkaberg, som omfatter bruk av permanente skjørt til forebyggende lusebekjempelse i merdbasert oppdrett. Skjørtet skal kombineres med pumping av vann for å opprettholde godt miljø for fisken. Konseptet har vært gjenstand for beregninger og forberedelser knyttet til en workshop som ble holdt 14. april 2011 i Rørvik. Workshopen ble gjennomført med partnere fra SinkaBerg-Hansen, SINTEF, ITT Flygt, Botngaard og Aqualine for å diskutere konseptets potensiale, samt å jobbe med utforming av en prototyp for test i full skala. Resultatet fra møtet var en spesifikasjon på utforming av prototyp, samt fordeling av oppgaver i forbindelse med produksjon og en målrettet plan for gjennomføring av test.   Gjennomføringen av workshopen og forberedelsene hos SINTEF har vært finansiert i form av et akvARENA forprosjekt (nr1-2011)

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Andreas Myskja Lien
  • Erik Høy

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A19396

ISBN

9788214051209

Vis denne publikasjonen hos Cristin