Til hovedinnhold
Norsk English

Sluttrapport – Temperaturstyring fra fangst til marked

Sammendrag

Det primære målet i prosjektet ”Temperaturstyring fra fangst til marked” har vært å forbedre kvaliteten på ferske filetprodukter av hvitfisk og å øke andelen av kjølt råstoff (hyse, torsk og sei) som har en kvalitet som gjør det anvendelig til lønnsom produksjon av ferske produkter. Prosjektet  har fokusert på å optimalisere kjølekjeden fra fangst om bord på tråler til skiping av kjølte filetprodukter til kunder i markedet (råstoff, halvfabrikata, sluttprodukter). Superkjøling er viet spesiell oppmerksomhet med hensyn til egnethet i ulike trinn i kjeden fra fangst til marked. Denne rapporten er en oversikt over det som har vært gjennomført i prosjektet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Energi AS

År

2010

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A7042

ISBN

9788259434579

Vis denne publikasjonen hos Cristin