Til hovedinnhold
Norsk English

Funksjonskontroll rapport ved Vassbotnen 23 i Stavanger

Sammendrag

Målet med arbeidet var å teste i praksis Funksjonskontroll prosedyrer som skal sikre byggeherreønsker og å dokumentere bygningsytelser. Et tileggsmål med rapporten er at den kan være hjelp til driftspersonal. Eksempel bygg var nytt kontorbygg på Forus i Stavanger, Vassbotnen 23 som leies ut til Statoil, med det ca. 1 200 ansatte og areal på 19 623 m2. Dette byttet er lavenergibygg. Data om bygget var samlet og oppsummert i rapporten, slik at det er mulig å få forståelse om virkemåte av de installerte systemene. De viktigste funnene er relatert til datamangling, feil måling og dokumenterting av ytelsene. De viktigste resultatene viser at vifte i ventilasjonsanlegg tilfredsstilte energikrav. I prosjekterings fase var ide for å bruke varmepumpe til å dekke energibehov til romoppvarming og varmebatteri i ventilasjon. Men ventilasjonsanleggene var installert med gjenvinning i ventilasjon fra avkastluft. Denne endringen i prosjekteringsideen medførte flere feil. Når det gjelder energiforbruk, tar strømforbruk den største andelen i total energiforbruk som kan være mellom 70 – 80 %. Samtidig varierer strømforbruk ikke så mye over året. Fjernvarmeforbruk kan øke på grunn av dårlig utnytting av kondensatorvarme og driftstid av ventilasjonsanleggene.Arbeid i rapporten var grunnet med to journal-, to konferanse- og en populærvitenskapelig artikkel (er).

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Natasa Djuric

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Energi AS

År

2011

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A7094

ISBN

9788259434746

Vis denne publikasjonen hos Cristin