Til hovedinnhold
Norsk English

Uttak av melke fra filetering av sild Delrapport i FHF prosjekt; 900547

Sammendrag

Det er en meget tett kobling mellom uttak av rogn og melke. System for uttak av gonader og innvoller fra fileteringsmaskin for sild finnes. Manuell plukking av rogn praktiseres i industrien i dag og er tilsynelatende lønnsomt i seg selv. Dette kan kombineres med også å plukke ut melke. For utnyttelse av sildemelke i stor målestokk, vil det være naturlig å utvikle teknologi for automatisk sortering, plukking og videre håndtering ved bruk av automatisk deteksjon / maskinsyn og robotisering. Dette vil gjelde både melke og rogn (hele rognsekker). Det er tidligere vist at melke kan segmenteres fra rogn og andre fraksjoner ved bruk av NIR-lys. Ved utnyttelse av rogn gjennom løsrognprosess bør melke separeres ut før slik prosess. Kjønnssortering av sild ved bruk av NIR-lys før filetering er også tidligere vist å være mulig. Dette kan være et element i uttaksstrategi for melke. Hvis etterspørsel etter melke (og eventuelt hele rognsekker) blir betydelig vil vi anta at videre teknologiutvikling er aktuelt og investeringer i teknologi for utvinning av rogn og melke vil være lønnsomt. Vi vil derfor anbefale at det iverksettes arbeid for utvikling av slik sorteringsteknologi.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214051186

Vis denne publikasjonen hos Cristin