Til hovedinnhold

Er det en sammenheng mellom lederens emosjonelle intelligens, medarbeidernes jobbprestasjon og jobbtilfredshet?

Er det en sammenheng mellom lederens emosjonelle intelligens, medarbeidernes jobbprestasjon og jobbtilfredshet?

Kategori
Rapport
Sammendrag
Hensikten med denne rapporten er å undersøke om det er en sammenheng mellom lederens emosjonelle intelligens, medarbeidernes jobbprestasjon og jobbtilfredshet. Dette blir gjort ved å se på ulike typer forskning som har blitt gjort på området og dermed knytte dette til sentrale teorier. Teoriene som har blitt brukt i denne studien er Mayer og Salovey sin ”four-branch model” og Goleman sin modell av emosjonell intelligens. Kritikere hevder at påstander omkring emosjonell intelligens er overdrevet. Denne studien postulerer derimot at det er mye som tyder på at lederens emosjonelle intelligens kan påvirke medarbeidernes jobbprestasjoner og jobbtilfredshet positivt. I tillegg er det også mye som tyder på at høy emosjonell intelligens blant medarbeidere vil føre til de samme positive jobbrelaterte resultater.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Hjulstad Trude
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital
År
Forlag
SINTEF rapport
ISBN
9788214042214