Til hovedinnhold
Norsk English

Bedriftenes kostnader ved sykefravær

Sammendrag

En ukes sykefravær koster bedriftene 13 000 kronerSINTEF har med finansiering av NHOs arbeidsmiljøfond gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg av NHOs medlemsbedrifter. Hensikten har vært å kartlegge kostnader og økonomiske konsekvenser bedriftene opplever ved sykefravær. SINTEF beregnet i år 2000 at en ukes sykefravær kostet 8 500 kroner, basert på en spørreskjemaundersøkelse blant hundre bedrifter. Det har vært av stor interesse å gjennomføre en ny kartlegging for å beregne sykefraværskostnadene på ny for å få oppdaterte tall. Dette kostnadsestimatet benyttes i mange sammenhenger, bl.a. for å synliggjøre den økonomiske gevinsten ved å redusere sykefravær i virksomhetene. Den nye undersøkelsen i 2010 viser at bedriftslederne i gjennomsnitt regner en kostnad på 13 000 kroner for en ukes sykefravær. Dette innebærer fem dagers fravær, og lengre fravær kan kostnadsberegnes ved å bruke dette estimatet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital
  • SINTEF Digital / Helse

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214050431

Vis denne publikasjonen hos Cristin